• หน้าหลัก
 • /
 • เกี่ยวกับเรา
 • /
 • ระบบสารสนเทศ
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • รายงานผล
 • /
 • Download
 • /
   
  : ผอ.สำนักงาน กศน.กทม.

  : รองผอ.สำนักงาน กศน.กทม.

  : รองผอ.สำนักงาน กศน.กทม.

  : สถานศึกษาในสังกัด

  : ดาวน์โหลด

  : Ebook

  : หลักสูตรรายวิชา ทช 33098

  : มุมบริการนักศึกษา

  : กฏหมาย-ระเบียบฯ

  : กลุ่มงานภายใน
  กลุ่มบริหารทั่วไป
  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มยุทธศาสตร์
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
  กลุ่มนิเทศติดตามและพัฒนา

   

  : login

   
   
  ทำเนียบบุคลากร

   

   


  กลุ่มอำนวยการ

   

   

  งานบุคลากร

  นางสาวพรจันทร์  ธำรงธีรภาคย์

  นักจัดการงานทั่วไป

  นายสรายุทธ์  สุขมา

  นักจัดการงานทั่วไป

  นางสาววริศราภรณ์        ทับเงิน

  นิติกร

   

   

  นางสาวเวทิกา  บัวเงิน

  นิติกร

   

   

  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย

     

       นายดำรงศักดิ์  ว่าวกำเนิด
         ที่ปรึกษา (ด้านงานพัสดุ)    

  นางสาวกฤณากร แก้วอินทร์

  นักจัดการงานทั่วไป

      

       นางสาวพิมพ์ฤดา  ลามคำ

  นักวิชาการพัสดุ

  นางสาวมารีนา  หมัดมอญ

  นักวิชาการศึกษา

           

         นางสาวนิจวิภา  แก้วมา

         นักวิชาการศึกษา

     

  นายณัฐพร  ลิ้มสัจจาพาณิชย์

  นักวิชาการศึกษา

      

     นายกฤฎา  สุวรรณรังค์

    นักวิชาการศึกษา

  นางสาวสุธิดา  อึ้งเจริญ

  เจ้าหน้าที่พัสดุ

   


   
   
   
  Statistics 31054 total views, 0 views today, Your IP: 3.238.130.97  

  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร
  bangkok Office of the Non-formal and Informal Education
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : sakorn@bkk1.nfe.go.th