• หน้าหลัก
 • /
 • เกี่ยวกับเรา
 • /
 • ระบบสารสนเทศ
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • รายงานผล
 • /
 • Download
 • /
   
  : ผอ.สำนักงาน กศน.กทม.

  : รองผอ.สำนักงาน กศน.กทม.

  : รองผอ.สำนักงาน กศน.กทม.

  : ปฏิทินกิจกรรม

  ปฏิทินกิจกรรม

  : สถานศึกษาในสังกัด

  : ดาวน์โหลด

  : กฏหมาย-ระเบียบฯ

  : กลุ่มงานภายใน
  กลุ่มบริหารทั่วไป
  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มยุทธศาสตร์
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
  กลุ่มนิเทศติดตามและพัฒนา

   

  : login

   
   
  ทำเนียบบุคลากร

   

   

                            

   

   

   


  กลุ่มอำนวยการ

  นางสาวสินีนาฏ  มหาวงษ์

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

  หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

  งานบริหารบุคลากร

                            

  นางสาวพรจันทร์   ธำรงธีรภาคย์

  นักจัดการงานทั่วไป

   

  นางสรายุทธ์   สุขมา

  นักจัดการงานทั่วไป

                            

  นางสาววริศราภรณ์   ทับเงิน

  นิติกร

   

  นายสาคร    แจ่มนิยม

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

   

  นางสาวเวทิกา    บัวเงิน

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   
   
   
  Statistics 1973 total views, 2 views today, Your IP: 54.226.25.74  

  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร
  bangkok Office of the Non-formal and Informal Education
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : sakorn@bkk1.nfe.go.th